Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw

      

english version      

Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw reprezentuje interesy producentów
róznego rodzaju alkoholu - alkohol etylowy (etanol) a takze biopaliwo. Biopaliwa (biofuels), etanol (ethanol).
Etanol, bioetanol, spirytus, alkohol, alkohol etylowy, biopaliwo, alkohol etylowy surowy, destylat rolniczy, gorzelnie, rektyfikacja, biopaliwa,
Ethanol, bioethanol, ethyl alcohol, rectified, refined spirits, technical spirits, anhydrous spirits, alcohol distilleries, rectification, biofuels